Cover titel

Tirade

"Toegankelijk en vaak verrassend" - NRC Next

Tirade bestaat bijna een halve eeuw en heeft een roemrijke geschiedenis. In ‘het blaadje’, zoals de oprichter het ooit noemde, schreven grootheden als Gerard Reve, A. Alberts, M. Vasalis, Judith Herzberg, Rutger Kopland en Jeroen Brouwers; in de redactie zaten onder meer Adriaan Morriën, Willem Jan Otten, Tomas Lieske, Robert Anker, Erik Menkveld en Arjan Peters. In Tirade is behalve voor poëzie en proza veel ruimte voor essays. Sinds 2008, het jaar waarin een nieuwe redactie aantrad, publiceerden onder anderen Jan Fontijn, Lloyd Haft, Kester Freriks, Anne Vegter, Peter van Lier, Jan van Mersbergen, Frida Vogels, Martijn Meijer, Menno Wigman, David Pefko, Hans den Hartog Jager, Jan Aelberts, Mohana van den Kroonenberg, Ton Rozeman, Paul Bogaert, Thijs de Boer, Ester Naomi Perquin, Eva Gerlach, Lieke Marsman, Lodewijk van Oord en Joop Goudsblom in Tirade.

Cover titel

Tirade
Uitgegeven door:
Uitgeverij Van Oorschot
verschijnt 5 keer per jaar

Prijs los nummer: 12,50
Abonnementen:

Een jaarabonnement kost 50 euro, voor studenten 35 euro, voor abonnees in het buitenland 60 euro (binnen Europa) of 65 euro (buiten Europa).

Daarnaast is het mogelijk om een vriendenabonnement (100 euro per jaar) alsmede een mecenaatsabonnement (500 euro per jaar) te nemen.


Ga naar website