Cover titel

Armada

Uw gids in de wereldliteratuur

Armada signaleert, volgt en verkent literatuur uit alle windstreken en van alle tijden. Ook de Nederlandse literatuur komt daarbij ruimschoots aan bod. Armada richt zich op lezers met een brede belangstelling voor de onbegrensde wereld van de literatuur. Elke aflevering bevat een themagedeelte, waarin een van de vele aspecten van literatuur wordt uitgediept.

Cover titel

Armada
Uitgegeven door:
Wereldbibliotheek
verschijnt Er zijn 70 afleveringen van Armada verschenen

Prijs los nummer: 15,00
Abonnementen:

Men kan zich niet meer abonneren op Armada. De reeds verschenen aflevering zijn te bestellen via de website: www.armada-wereldliteratuur.nl


Ga naar website