Cover titel

Liter

Lezen is geloven

Liter bevat gedichten, verhalen, dagboekfragmenten, essays, briefwisselingen, interviews, beeldend werk en recensies. Liter heeft een christelijke achtergrond, en heeft daarom een bijzondere band met de christelijke wortels van de Nederlandse cultuur: in themanummers, bijvoorbeeld, worden daar stukken van bewaard (en bevraagd). Liter is een argument tegen de gedachte dat een levensbeschouwing vorm of inhoud van de literatuur in de weg moet gaan zitten (of andersom).

redactie@leesliter.nl

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 14,95 euro
Abonnementen:

42,95 euro (studenten 32,95 euro, buitenland 54,95 euro)

Abonnementenadministratie Liter
administratie@leesliter.nl


Ga naar website