Cover titel

Deus ex Machina

Driemaandelijks Tijdschrift voor Actuele Literatuur uit binnen- en buitenland

Deus ex Machina brengt nieuwe literatuur uit binnen- en buitenland met bijzondere aandacht voor jonge en/of debuterende auteurs & vertalers. Er is ruimte voor essayistiek met een authentieke en gedurfde vraagstelling die toonaangevende (literaire) evoluties in een gemondialiseerde samenleving mee belicht. Het doorslaggevende criterium voor weloverwogen opname is telkens van kwalitatieve aard. Het tijdschrift streeft ernaar om op de huid te zitten van nieuwe literaire trends, terwijl grotere en gevestigde namen evenmin geschuwd worden. Deus ex Machina is daarbij ook gespitst op evoluties in andere kunsttakken, zoals fotografie en beeldende kunst. Deze krijgen een blijvende plaats in het blad.

Deus ex Machina richt zich tot elke literatuurliefhebber met een kritische ingesteldheid en een grote honger naar diepgang, die tegelijk houdt van een vleugje verrassing. Toegankelijkheid is een belangrijk criterium om lezers over de streep te trekken. Het tijdschrift hecht eveneens aanzienlijk belang aan een aanlokkelijke, eigentijdse vormgeving.

Cover titel

Deus ex Machina
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 8 (B + NL)
andere landen 7,50 + 2,50
administratie- en verzendingskosten
Abonnementen: 27,50 (B)
22,50 (B met domicilikring)
33,00 (EU); 33,00 (niet EU exclusief port)

Ga naar website

Archief nummers