Cover titel

nY

nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement - is het langverwachte vervolg op yang en freespace Nieuwzuid

De literair-cultuurkritische tijdschriften yang en freespace Nieuwzuid bundelen vanaf 2009 de krachten en presenteren samen nY – driemaandelijks tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement! De vraag die nY telkens hoopt te beantwoorden, is op welke manier de kunst de confrontatie met de werkelijkheid aangaat en welke voorwaarden de politieke en culturele wereld stellen aan de kunst.
Literatuur, ook de literatuur buiten de mainstream, is geen reservaat. nY wil het culturele, artistieke en maatschappelijke debat op de voet volgen en zelf het initiatief nemen om concepten en ideeën in circulatie te brengen, en om culturele uitingen en het culturele systeem op een kritische, dan wel speelse of tegendraadse manier benaderen.
Het driemaandelijks papieren tijdschrift is bovendien gekoppeld aan een website met eigen functies. Bezoek daarom ook www.ny-web.be.

Cover titel

nY
Uitgegeven door:
vzw Yang
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 7,00
Abonnementen:

€ 20,00 (België)
€ 25,00 (buitenland)


Ga naar website

Archief nummers