Cover titel

SLANG Magazine

Grafisch-literair tijdschrift

SLANG Magazine is een grafisch-literair tijdschrift dat wordt volgeschreven en vormgegeven door onbekende schrijvers en grafici. Het is de bedoeling dat SLANG Magazine hen in contact brengt met anderen die vanwege hun beroep in hun talent geïnteresseerd zijn, zoals redacteuren bij uitgeverijen.

Cover titel

SLANG Magazine
Uitgegeven door:
Stichting SLANG
verschijnt vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,-
Abonnementen:

€ 20,-


Ga naar website