Cover titel
146

Deus ex Machina

Driemaandelijks Tijdschrift voor Actuele Literatuur uit binnen- en buitenland

DEM gaat met dit nummer de mythologische toer op. Bedoeling is na te gaan in hoeverre mythologische thema’s en motieven in de hedendaagse literatuur en cultuur actueel zijn. In tijden waarin het antieke en Bijbelse, mythologische referentiekader met een angstaanjagende snelheid afbrokkelt (met dank, overigens, aan ons uitstekende onderwijs), lijken de oude goden het te moeten afleggen tegen pakweg Harry Potter, Sméagol en de vampieren van Twilight. De goden hebben misschien andere namen gekregen, maar de mythe zelf is springlevend. Het resultaat is deze gevarieerde en uiteraard onvolledige verzameling teksten. In het inleidende essay gaat Michiel Kroese op zoek naar het verband tussen mythologische verhalen enerzijds en de filosofie, psychologie, literatuur en het postmodernisme anderzijds. Hans Achterhuis stelt een alternatieve, op het gedachtegoed van René Girard geïnspireerde lezing van mythen voor. In ‘Zwarte Zonnen’ beschrijft Wim Michiel het misbruik van Germaanse mythen door extreemrechts. Jan Roelans analyseert Paul Celans hermetische gedicht 'Port Bou – deutsch?' en focust op Celans "neen" tegen ideologie en mythe. Jef Ector toont aan hoe Christa Wolf en Ismaïl Kadare klassieke mythen gebruikten om kritiek te geven op de communistische samenleving. Roel Daenen schreef een essay over strips en mythologie, Jan M. Meier over mythen in de hedendaagse wetenschap en Stefan Lauwers wijdt ons in in de wonderlijke en obscure wereld van de viking metal. Verder mythologisch geïnspireerde poëzie en proza van Moschos van Syracuse/Paul Claes, Greta Seghers, Johan de Boose, Jan Van Aken, Durs Grünbein en Christoph Ransmayr. De foto’s zijn van Yoeri Hostie en Andy Huysmans (die laatste in samenwerking met Sara Dykmans), aangevuld met negentiende-eeuwse portretten van de première van Wagners Ring der Nibelungen in Bayreuth (1876) Als toemaatje krijgt u in het niet-focusgedeelte gedichten van Francis Cromphout en Jan Geerts en het prozadebuut van Liorah Hoek. In de rubriek KIJK leest u een interview van Anneleen De Coux met Xavier Roelens.

Cover titel

Deus ex Machina
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 8 (B + NL)
andere landen 7,50 + 2,50
administratie- en verzendingskosten
Abonnementen: 27,50 (B)
22,50 (B met domicilikring)
33,00 (EU); 33,00 (niet EU exclusief port)

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers