Cover titel
2013 #5

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

Een grens is de door palen uitgebakende of op andere wijze aangeduide lijn die het ene van het andere scheidt, of het ene of andere van het aanpalende of het omringende. De grens kan ook het einde betekenen, of (bij overschrijding) het begin. Er zijn natuurlijke grenzen, soms zijn ze kunstmatig. In beide gevallen zit er een uiterste rand of kant aan, het gebeurt regelmatig dat men die uit het oog verliest. Vaak leidt dat tot wrijving. Die wrijving zoekt DW B op in de focus ‘Grensgangers’. Er worden grenzen overschreden, soms is het zich precies op of in de grens ingraven al een daad van betekenis. Samenstellers Elma van Haren en Atte Jongstra benaderen ‘grensgangers’ als Koen Peeters, Bernard Lakeman, Ay Mey Lie, Erik Spinoy, Annemieke Hendriks en Arno II von Brechelhain.

Verder in dit nummer vindt u gedichten van Sylvie Marie en Onno Kosters, een nieuw citybook van Arpi Voskanyan, ‘Lemmata’ en ‘Tijdschriften’. De afdeling ‘Boeken’ buigt zich over Maya Maya en het oeuvre van Ivo Michiels, De omwegen van Jeroen Theunissen en Euforie van Christiaan Weyts. Hugo Bousset bespreekt ten slotte ook een zestal debuten. Beelden in dit nummer zijn van Gerard Herman, die momenteel tentoonstelt in Museum M te Leuven.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.