Cover titel
4

Spiegel der Letteren

Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

Het vierde nummer biedt een nieuwe blik op enkele sleutelteksten uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Veerle Fraeters analyseert het lyrische ik in Hadewychs Liederen, Filip De Ceuster gaat na hoe Maurice Gilliams zich met zijn Elias verhoudt tot de sociaal-economische context en Karel van Steenwijk bekijkt W.F. Hermans’ Donkere kamer van Damocles door een kantiaanse bril. In de In-Margine-rubriek beschrijft Remco Sleiderink voor het eerst de dichtbundel Princelycke lof-dichten, een vondst die inzicht geeft in de relaties tussen literaire genootschappen. Ten slotte bevat het nummer zoals gewoonlijk besprekingen van recente boeken over de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen tot vandaag.

Cover titel

Spiegel der Letteren
Uitgegeven door:
Peeters Publishers
verschijnt vier maal per jaar (maart/ juni/ september/ december)

Prijs los nummer: 10 EU (plus verzending)
Abonnementen:

40 EU (plus verzending) - studenten: 20 EU (plus verzending)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers