Cover titel
36.1 april 2018

Vooys

Letterkunde in de breedste zin des woords

 
In het themanummer ‘Nieuwe namen’, het eerste nummer van Vooys’ 36e jaargang, staat het werk van promovendi en jonge wetenschappers centraal. Marieke Winkler trapt af met een reflectie op de status van de hedendaagse literaire kritiek, Tessa de Zeeuwvervolgt met een lezing van Judith Herzbergs gedicht ‘Zeesterren’ in het licht van de biopolitiek, Sophie Reinders vult een lacune door middel van haar onderzoek naar zestiende-eeuwse gelegenheidsdichten van edelen zelf, en David Huys analyseert hoe in de roman Het ijzig hart van Almudena Grandes omgegaan wordt met Spanjes oorlogsverleden. Voorts bevat dit nummer een interview met allrounder Marja Pruis, bespreekt Ben de Witte de geschiedenis en de huidige praktijk van de term queer, laat Marieke van Delftons kennismaken met een bijzondere Russische bijbeluitgave, brengt Klaas la Roi verslag uit van zijn bezoek aan de Comic Con Amsterdam, en vindt u op de laatste pagina’s een drietal recensies.

Inhoud

Betrokken en/of gedistantieerd? Kritiek als houding en handeling in de moderne geesteswetenschappen en Nederlandse letterkunde
Marieke Winkler

Dichterlijke medeplichtigheid. Biopolitiek, dierlijk lijden en de materialiteit van taal in Judith Herzbergs ‘Zeesterren’
Tessa de Zeeuw

Verheven verzen. Gelegenheidsgedichten door edellieden in de zestiende en vroege zeventiende eeuw
Sophie Reinders

Naar een pluriforme omgang met de Spaanse burgeroorlog en dictatuur. Het perspectief van de kleinkinderen in Het ijzig hart
David Huys

Stijlbreuk: Cryptopuzzel
Klaas la Roi

Een allrounder in het literaire veld. Interview met Marja Pruis
Noortje Maranus & Carmen Verhoeven

Verstand van zaken: De schaamte (niet) voorbij: inzake queer in queer theory
Ben De Witte

In de kast: Tsaar Peter de Grote en het Nederlandse boek: een bijzondere Bijbeluitgave
Marieke van Delft

Column: Kansen voor de kleintjes
Roderick Leeuwenhart

Nieuwe buitelingen: Wetenschappers zonder het te weten. Een bezoek aan Comic Con Amsterdam 2017
Klaas la Roi

 
 Recensies:

– Een versmelting van theorie en technologie
Over Scholarly Adventures in Digital Humanities: Making the Modernist Archives Publishing Project
Van Battershill et al.
Door Peter Verhaar

– Twee media, twee ontwikkelingspaden der literaire kritiek
Over Sprekend kritiek: Literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie
Van Jeroen Dera
Door Cyril de Beun

– Jong vakgebied op zoek naar zelfrechtvaardiging
Over The Reception of Ancient Virtues and Vices in Modern Popular Culture: Beauty, Bravery, Blood and Glory
Van Eran Almagor & Lisa Maurice (eds.)
Door Bas van Bommel

Cover titel

Vooys
Uitgegeven door:
Stichting Tijdschrift Vooys
verschijnt Vier keer per jaar

Prijs los nummer: 5,50 per nummer, 7,50 per dubbelnummer (1,00 verzendkosten)
Abonnementen:

Vooys brengt vier nummers per jaargang uit (drie in geval van een dubbelnummer). Eén daarvan is een themanummer. Een abonnement kost € 18,00 per jaargang.


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.